Výstavní poplatky - vystavovatelé z ČR


Uzávěrky přihlášek
1. uzávěrka 20. 5. 2019
2. uzávěrka 7. 6. 2019
3. uzávěrka 14. 6. 2019 (jen přes www.dogoffice.cz)

Ve výstavním poplatku je započteno vstupné pro jednu osobu. Poplatek uhraďte složenkou nebo bankovním převodem na č. účtu 670100-2205874472/6210. Jako variabilní symbol uvádějte číslo Vašeho mobilního telefonu. Doklad o provedené platbě přiložte k přihlášce.

Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku nebude přihláška přijata. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k vrácení poplatků. Za prvního psa nelze považovat jedince z třídy dorostu, štěňat, veteránů nebo třídy čestné. 

Deadlines and payments - foreign exhibitors